Tåg på Järnvägsbron i Linköping - flaggpost (Fotografier/bildfrågor)

av Oskar F @, tisdag, september 15, 2020, 22:15 (130 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Fantastiskt, en man med flagga som till synes står i en låda på några extralånga brosliprar över Stångån alldeles vid spåret. Här gäller det att inte ta något snedsteg ... Jag antar att flaggan är grön och signalerar klart/bron i läge för tågpassage? Och att skivsignalen på bron bara kunde visa stopp? Någon som vet mer om signalsystemet omkring 1899?


Nej, men enligt instruktion från 1873 fungerade det då ungefär enligt följande:

----------

Under den del av året då det gick båtar på Kinda kanal, skulle bron normalt hållas öppen för fartygstrafiken.

Öster om bron, vid brovaktstugan, fanns en signalskiva som gällde för tåg från Linghem. Väster om bron, vid stationens yttersta växel, fanns en signalskiva för motsatta körriktningen. Brovakten, som även var banvakt för en viss sträcka, skulle sköta båda dessa signaler.

På bron fanns en röd och grön lykta och en röd skärm, som vreds när bron svängdes. Därvid skulle en skärm eller lucka sättas framför de gröna skenen, så att de inte kunde ses "från möjligen anländande bantåg". Unikt för Linköping var att det fanns en försignal för båtarna! Denna signaleringsinrättning var placerad vid Stångebro, och som sköttes av kanalvakten där. Signaleringsinrättningen repeterade samma signal som visades på järnvägsbron. Vakten vid Stångebro fick för övrigt inte öppna sin bro för fartyg, så länge röd signal syntes från järnvägsbron.

Under tid då vagnväxling pågick på stationen, skulle brovakten hålla en stängselbom stängd över banan väster om bron.

För personer i järnvägens tjänst, samt sådana som hade gångbiljett, fick bron "igensvängas" såvida inte sjöfarten hindrades.
----------

Tack för informationen. Jag förstår dock inte vad mannen med flaggan (brovakten?) ger för signal, är det tillfälligt eller enligt normal rutin t.ex för att visa att bron är låst och avsynad?


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum