Plåtsliprar? Schweiz (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Leif B @, lördag, september 19, 2020, 11:24 (38 dagar sedan) @ Christer Brimalm

Det finns en hel del plåtsliprar i Tyskland och Schweiz.
De har på senare tid börjar användas i Storbritannien i inte obetydlig omfattning på regionala järnvägar.
Jag har en bestämd känsla av att denna typ av sliprar är "på gång" på flera håll som alternativ till trä eller betong.

I Schweiz hade en stor del av järnvägsnätet plåtslipers när jag började resa där på 80-talet, men mitt intryck är att de minskat kraftigt till förmån för betong.

I slutet av 80-talet när jag jobbade på Rhätische Bahn var det ofta träslipers där det krävdes spårledningar: på stationer, särskilt i växlar. För linjeblocket fanns en kort sträcka vid stationsgränsen med träslipers och spårledning medan linjen däremellan hade plåtsslipers och saknade spårledning. Funktionen var att med ställd utfartstågväg och den korta spårledningen belagd så låstes linjeblocket som belagd. Linjeblocket låstes sedan upp av ställd infartstågväg på nästa station och att den korta spårledningen där blev belagd och sedan fri.

Jag har en känsla av att det under 90-talet blev vanligare med träslipers på hela linjen innan betongen blev allenarådande, men jag kan minnas fel.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum