Järnvägsmuseum fordon (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Bobo L @, söndag, september 20, 2020, 09:21 (31 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Järnvägsmuséet är samhällets sätt att se till att bevara något som anses värdefullt att bevara.

Föreningars aktiviteter har inte samma dignitet, det är privata initiativ att samla på gammalt skräp/värdefulla artefakter och dessa samlingar består inte längre än vad det privata initiativet räcker, vilket kan antas vara kortare än vad samhällets initiativ räcker.

Därför kan man inte jämföra Järnvägsmuséets bevarandearbete med det privata samlandet. Det ena är tillgängligt för samhället, det andra är tillgängligt bara i den utsträckning det privata initiativet tillåter det.

Instämmer. Mycket bra sammanfattat!

Både Micke och jag, och många andra här, har ju lagt ett stort engagemang i ideella föreningar inom järnvägsvärlden (och säkert även i andra sammanhang utanför järnvägsstängslet). Därmed har vi alla också ett hur bräcklig föreningsdriven verksamhet är och hur lätt hela rasket kan kantra pga ekonomiska skäl, där aktiva medlemmar med tiden slutar strömma till pga externa orsaker eller kanske att en person eller falang alltmer börjar dominera och styr föreningen i en riktning som leder till något riktigt bra eller kanske mot katastrofen.

Ett årsmöte är allt som behövs för att formellt torpedera verksamheten. Osämja vid fikabordet i verkstaden kan sänka verksamheten ännu snabbare, om det nästa helg inte längre kommer medlemmar vilka istället sökt sig till en annan förening eller har skaffat träbåt istället när slitgörat tågklubben inte längre ger glädje och trevlig samvaro.

Ideella föreningar är mycket sköra, och idag är det allt färre som över huvud taget vet vad en "förening" är för något (fråga bostadsrättsföreningar, idrottsklubbar mfl som allt oftare får höra "Va, utan betalning? Du ärn´te klok!" ) eller är beredda att lägga de tusentals timmar av sin fritid som en engagerad fotbollstränare, scoutledare, loksmed eller vägföreningsordförande lätt kommer upp i.

Du som läser här, har du själv vad som behövs?


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum