Vislandaskroten - Linjen till Karlshamn? (Historiskt material)

av Lennart Fransson, Monday, September 28, 2020, 19:18 (859 dagar sedan) @ K Lemming

Vagnarna längst bort i bilden står på fd linjen till Karlshamn.


Ok, breddades linjespåret till normalspår efter nedläggningen och blev en del av skrotplatsens bangård då det är normalspårsvagnar där står uppställda?

Ja, när jag började att regelbundet besöka skrotplatsen omkring 1983-84 fanns det ett normalspårigt uppställningsspår på kanske 5-600 meter som låg på fd smalspårsbanvallen.


Hela tråden: