Dvärgsignaler med gröna sken på TGOJ? (Signaler/säkerhet)

av Christer Fredriksson @, tisdag, oktober 13, 2020, 21:42 (14 dagar sedan) @ Anders_W
Redigerad av Christer Fredriksson, tisdag, oktober 13, 2020, 22:00

TGOJ TDT 1947 06 09 No 137 Nyköping:

Kommentarer från TGOJ Tj-Tdt:

T-semaforen vid TGOJ hållplatsen Nyköping C sattes upp redan 1916 då hållplatsen öppnades. Den har sedan behållits, MEN oklart vad den står för i Tjt-tdt from 1948 03 15 samt varifrån och hur den nya växeln till Överlämningsbangården sköttes.
Ändringar pga bangårdsombyggnad samt nytt ställverk i Nyköping S tages i bruk 1948 03 15.

Infartssemaforerna ersatts med huvudljussignaler samt försignaler, Utfartssignalerna borttagits och dvärgsignaler uppsatts samt 3 st elektriska drivna växlar inlagts. Tågvägarna ändrade.

En ny förbindelse mellan TGOJ linje och Överlämningsbangården skapades med ett förbindelsespår o höjd med SJ lokstall. Okänt hur signaleringen utfördes för detta nya förbindelsespår fram till dess CTC togs i bruk.

From denna Tdt så sker allt vagnutbyte mellan SJ och TGOJ på Överlämningsbangården vid Nyköping C dit alla TGOJ godståg med vagnutbyte intages samt avgår. SJ övertager samtidigt allt växlingsarbete vid Nyköping södra, och all godstrafik skötes nu från Nyköping C.

[image]

[image]

[image]

[image]

FÖRSTORINGAR:

[image]

[image]

FORTS!


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum