Dvärgsignaler med tillsatssken på TGOJ, del 1 (Signaler/säkerhet)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, onsdag, oktober 14, 2020, 01:17 (8 dagar sedan) @ Anders_W

1. Dvärgsignalerna vid Nyköping S

Dvärgsignaler infördes i SJ:s Säo-1924. I Säo-1934 (i Säo-EJ-1936) tillkom varianter dels med vita tillsatssken, och dels med grönt/gröna tillsatssken.

Dvärgsignaler med vita tillsatssken (med samma placering som de gröna) är inte så kända, och de var nog inte heller så vanliga. Tillsammans med ’lodrätt’, ’snett vänster’ och ’snett höger’ kunde också ’vitt till vänster’ eller ’vitt till höger’ visas med tillsatssken. Det visade vilken tågväg eller växlingsväg som var lagd. ”[Tillsatsskenet] visas till höger, när växeln ligger till det för rörelser normala spåret - - - eller, om intet spår kan anses vara normalt för rörelserna, till spår eller spårgrupp åt höger. Nämnda sken visas till vänster, när växeln ligger i det motsatta läget.” (Formulering från Säo-1947.) Från 1959 (enligt säok-1959) visade dvärgsignal med vitt tillsatssken signaler bara till växling (inte till tåg), vilket innebär att sådana då inte längre fanns några kvar på tågspår, bara på sidospår. Sannolikt försvann de under 1960-talet – i säo-1973 fanns det inte längre kvar.

Dvärgsignaler med gröna tillsatssken kallades mellan 1934 och 1959 för infartsdvärgsignal (signalplacering invid en infartssignal, t.ex. för signalering till avkortad tågväg, eller i stället för en infartssignal, t.ex. från västra och östra bispåret till Stockholm C), eller för utfartsdvärgsignal (signalplacering före utfartsväxlarna, särskilt på stationer med ställarställverk där det fanns ytterplacerad utfartssignal (huvudsignal) eller en blockpost/blocksignal vid stationsgränsen.

Jag är tämligen säker på att den dvärgsignal med tillsatssken i Nyköping S som vi ser på det foto från 1951 som Anders_W länkar till har vita tillsatssken, av följande skäl:
– På fotot är det bara dvärgsignalen på spår 1 (sidotågspåret, det högra) som har tillsatssken, inte den på spår 2 (huvudtågspåret) som vi ser lite längre bort i ”stopp”. Detta bekräftas av den ritning som Gunnar Ekeving visar: Signal N I har tillsatssken, medan signal N II inte har det.
– Om det hade varit fråga om gröna tillsatssken i signal N I, skulle också signal N II haft ett grönt tillsatssken. Det är inte rimligt att signalen för sidotågspåret skulle ha gröna tillsatssken medan signalen för huvudtågspåret inte har det. Däremot är det rimligt att vitt tillsatssken används på spår 2: Därifrån behövdes vägsignalering, för antingen tågväg mot Larslund eller för tågväg mot Nyköping C föreningsbangården.
– Nyköping S hade inga ytterplacerade utfartssignaler (huvudsignaler), visar både Gunnar Ekevings och Christer Fredrikssons inlägg. Vad jag vet användes vid denna tid inte dvärgsignal med grönt sken (utfartsdvärgsignal) om det inte följde någon huvudsignal i princip utanför yttersta växeln.
– De ändrade tjänstetidtabeller som Christer Fredriksson visar anger att en tidigare utfartssignal (sannolikt semafor) har slopats utan ersättning. I tjänstetidtabellen vid denna tid angavs också signalbild för utfartssignal, i kolumn 6. Även symbol för utfartsdvärgsignal (dvärgsignal med grönt sken) angavs i tjänstetidtabellen. Men inget tåg av de tåg mot Larslund eller Nyköping C föreningsbangården som gick på spår 1 enligt Christer Fredrikssons tdtbok del B (t.ex. 2, 8, 92) hade någon symbol i kolumn 6.
– Sist men inte minst: På fotot lyser tillsatskenet lika starkt som de sken som bildar signalbild ’lodrätt’. Om tillsatsskenet hade varit grönt, borde det ha återgetts mera ”murrigt” på fotot.

I den "kortfattade beskrivning" som Gunnar Ekeving visar, står: "I infartssignalerna signaleras med försignal till utfartssignalerna för genomfart på huvudtågväg." Och: "Utfartssignalerna utgöras av dvärgsignaler." Det visar att signalingenjören inte var särskilt noggrann med att använda rätt terminologi enligt Säo. 'Utfartssignal' var fram till 1973 alltid en huvudsignal (huvudljussignal eller semafor), aldrig en dvärgsignal.

Dvärgsignalen med tillsatssken vid Nyköping S torde ha försvunnit när stationen fick Siemensställverk med huvudljussignaler av TGOJ-typ. Det var troligen 1957, säger Per Forsströms Ställverksregistret.

(fortsättes)


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum