Regelbundet hinder i tågvägen i Dj Ösby (Bana)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, lördag, oktober 17, 2020, 20:16 (12 dagar sedan) @ Olle E

Hur signalerades infart från Eddavägen mot framförvarande tåg i Ösby?

Infartssignal E från Dj Sveavägen kunde och fick ställas till "kör" trots att det fanns hinder i tågvägen (= det framförvarande tågsättet). Den visade då signalbild 'grön blink', som alltså här inte hade betydelsen att nästa huvudsignal visade "stopp". Även infartssignal F från Altorp var inrättad på samma sätt vid tågväg till spår 3, även om den signaleringen inte användes från Altorp på senare år. Förfaringssättet och signaleringen utgjorde undantag från trafikreglerna (säo) och angavs första gången i tidtabellsboken del A år 1947. Man kan kanske dra slutsatsen att det var då som man började med att koppla ihop två tågsätt från Eddavägen och Näsbypark (eller omvänt) för vidare färd tillsammans mot Stockholm.
/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum