Regelbundet hinder i tågvägen på RB och SB (Bana)

av Göran Kannerby @, onsdag, oktober 21, 2020, 16:02 (45 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Skulle motsvarande manöver kunna tillåtas idag, och skulle den i så fall signaleras med 3 gröna?


1) Inte på Trafikverkets nät. Där är principen att tågfärdvägen ska vara hinderfri fram till sin slutpunkt. Men man kan tänka sig en tågfärdväg vid vars slutpunkt det finns en dvärgsignal (t.ex. en huvuddvärgsignal som visar 'rött' och 'snett vänster'), varifrån tågsättet förs vidare i form av växling.

2) På de järnvägar (Roslagsbanan och Saltsjöbanan) som regleras av Region Stockholms dokument "Tri Jvg" (trafiksäkerhetsinstruktion järnväg) finns det en motsvarighet. En huvudsignal på RB och SB kan visa signalbild 'två gröna och en gul' med betydelsen "kör 30, hinder i tågvägen". På RB användes signalbilden i inre infartssignalen till Stockholm Ö från 1981 till 1996, då bangården helt byggdes om och fick ett nytt signalställverk, men den används inte i dag. På Saltsjöbanan används den sedan 1983 i infartssignalerna till Igelboda och Saltsjöbaden.

3) Signalbild 'tre gröna' innebär signalbeskedet "kör 40, kort väg". Signalbilden har inget att göra med hinder i tågfärdvägen, bara att denna är kort, på Trafikverket i regel högst 450 m.

Till punkt 1 kan fogas att den sträcka som växlingsframförande behövs kan vara mycket kort, står fordonet precis bakom signalen kan den närmast anses som obetydlig. Därmed är det som krävs att det finns en huvudsignal just vid fordonet, då kan situationen "tillåtas idag".

Fast jag förstår att du tolkade frågan som om den skulle kunna tillåtas utan att denna huvudsignal finns. Jag har förstått att den inte regelmässigt tillåts, men om man vid ett enstaka tillfälle skulle vilja göra på detta sätt är det nog inte omöjligt, fast då skulle den "signaleras" med "stopp".


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum