Varför Laila? (Järnväg allmänt)

av Jöran Johansson ⌂, NÖ Småland, Monday, November 02, 2020, 13:34 (1060 dagar sedan)

När Malmbanan anlades byggdes vintern 1899-1900 en motorbåt för transporter på Torneträsk. Den fick namnet Laila (eller Lajla). Varför fick den inte ett kraftfullt manligt namn i dåtidens anda har jag undrat. Av en händelse råkade jag se att arbetschefen vid bygget Hjalmar Fogelmarck och hans hustru Sigrid Maria fick sitt första barn här uppe 1899. Det var en flicka som döptes till Laila. Att den stolte fadern gav fartyget på träsket namn efter dottern verkar rätt uppenbart.

I den teknisk-ekonomiska redogörelsen för statsbanan Gellivare-Riksgränsen kan man läsa att
Laila var 16 meter lång, 3,8 meter bred och byggd av trä på järnspant. Hon var försedd med en petroleummotor av Bertheaus konstruktion om 20 effektiva hästkrafter som fungerade synnerligen väl under alla förhållanden.

Vad som hände med båten efter fullbordade färder på Träsket vet jag inte.

[image]


Hela tråden: