Varför Laila? (Järnväg allmänt)

av Anders Sandgren, Bredäng, Wednesday, November 04, 2020, 23:16 (699 dagar sedan) @ johanmmolin

Mycket materiel som skulle användas i området Torneträsk/Riksgränsen fraktades från norska sidan via Rombaksbotten. Månne är Laila byggd i Norge och om hon inte blev kvar i Torneträsk så kan hon hamnat i Norge sedan.
Något finns att läsa i Axel Granholms berättelse om hans järnvägsbyggarkarriär bl.a på Malmbanan vilken finns att läsa i STF's årsskrift 1948 "Adertonhundratalet". Laila omnämns inte där men väl den 'flotta' som användes för transporter på Torneträsk. Även överste Fogelmarck omnämns.


Hela tråden: