Varför Laila? (Järnväg allmänt)

av Jöran Johansson ⌂, NÖ Småland, Thursday, November 05, 2020, 09:29 (699 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Det fanns fler båtar på Torne träsk men utan maskinkraft. I redogörelsen för statsbanebygget står att den komplicerade transportvägen från Rombaksbotten fram till Torne fullbordades 1898 med vägen mellan Vassijaure och Tornehamn.
"Från Norge inköptes dels mindre båtar, som uppforslades färdiga, dels materialier till två s.k. 'åttringar' (för tio åror) och tvenne 'listerbåtar' (större segelslupar), hvilka sedan byggdes vid Tornehamn. Med dessa farkoster fortgingo transporterna under 1899, men det visade sig under tiden nödvändigt att anskaffa maskinkraft för transporterna sjöledes, enär på Träsket med dess djupa och lättrörliga vatten ofta, särskildt under hösten, rådde så svårt väder, att segling eller rodd var omöjlig, hvarför en bogserbåt, 'Laila', för ändamålet byggdes vid Tornehamn under vintern 1899-1900. ... 'Laila' användes hufvudsakligen för bogseringar och motstod lyckligt alla de häftiga oväder, som ofta oförberedt kunde uppstå på dess oroliga farvatten".

Jag har inte läst igenom hela boken för att se vad som hände med Laila efter byggtidens slut, men ska göra det.


Hela tråden: