Avtalen med WFJ uppsagda - skarpt läge. (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Christer Andersson @, Fornåsa, Motala, Sunday, February 17, 2008, 22:21 (5992 dagar sedan) @ Erik Samuelsson

Rent formellt måste det gå till på detta sätt om man vill omförhandla avtalen.
Det behöver egentligen inte betyda någonting - men läget verkar ju vara svårt.

En förhandling torde omgående ske med kommunen - om den inte redan pågår. Förstår inte annars meningen med internationella läger och arbetshelger. En dokument för färdriktningen av verksamheten måste till mellan kommun och förening - annars är det bortslängd möda! Att komma till en förhandling och säga att man haft en, två eller tre arbetshelger med slyröjning betyder ingenting eftersom det bara tyder på dåligt samvete efter flera år av eftersatt underhåll.

Erik S

Det som intresserar mig är vad som egentligen står på pappret från kommunen. Det står att avtalet är uppsagt vid årskiftet. Går det överhuvudtaget att omförhandla beslutet, ska detta överklagas i någon myndighet? Är beslutet oåterkalleligt och vad skulle få kommunen att ändra på det?

Nu tror jag inte att WFJarna är duvungar i sammanhanget, de är vana att tampas med kommunen sen tidigare. Om beslutet vore 100% slutgiltigt tror jag knappast att herrar Sten S, C-J Fahlgren, C Brimalm, U Törby; F Andersson mfl skulle fortsätta med slipersbytena. De tror sig veta att det finns en möjlighet om än en liten sådan att beslutet hävs. Eller kan det vara så att de vägrar inse faktum och fortsätter sitt idoga arbete i blindo likt matroser på Titanic?

Hur blir det om järnvägen skulle rivas? Vad kommer att hända med den unika vagnsamlingen?

Mitt förslag: Sälj lokomotorerna och NKLJ-finkorna till andra föreningar, använd dessa pengar till att bygga en rejäl vagnhall där b.la de unika östgötavagnarna MÖJ 1001 och MÖJ CF 999 kan förvaras. Detta museum kunde också härbärgera övrigt järnvägsmässigt materiel som föreningen tar med sig då kommunen tar över. Detta museum skulle kunna placeras i Vadstena eller varför inte gå samman med JVGMF och bygga ut vagnhallen i Valla och på så sätt få ett stort museum över östgötasmalspåret.


Hela tråden: