Bro över Ängelsbergsvägen i Ombenning, bild (Bana)

av Ulfe @, Fagersta, lördag, november 21, 2020, 12:52 (340 dagar sedan)

Tidigare var fri höjd under bron cirka 3,0-3.5m, minns inte exakt, jag minns bara att turistbussarna till Ängelsbergs bruk fick köra omvägar.
Ungefär vid senaste sekelskiftet grävdes det ut under bron så att fri höjd blev 4,5 m, bra att det var möjligt så att bron kunde vara kvar. Det var möjligt tack vare att brofundamenten gick djupt ner i marken. Man kan se spår efter tidigare markyta, släntstöd, på bilden. Släntstöden är nya.

[image]


Hela tråden:

 

powered by my little forum