Bolagsbanornas chefsbostäder m m (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult @, lördag, november 21, 2020, 14:35 (339 dagar sedan) @ Stefan Olsson

Efter att ha plöjt några tusen sidor protokoll från smalspårbanorna vill jag nog göra en reflektion beträffande vem som var chef, om det verkligen var Tc, som vi kanske idag tror.

I de tidiga åren för många banor är det uppenbart att Verkställande direktören är högste chef. Han, för det finns nog ingen privatbana som haft ens en kvinnlig styrelseledamot eller annan chefsperson, tecknar firma och är med i de stora affärerna, beträffande allt från anskaffning av lok och vagnar till kolinköp.

......

Det tyck inte ha varit så många banor där det varit aktuellt för Tc att vara med i styrelsen, ens som adjungerad. Vilket i andra banor tycks ha varit mer självklart, åtminstone framåt i tiden.

Tc har förvisso haft pondus och regerat, men bara på sin nivå. När personalen på VSBJ unisont klagar på att Tc beter sig nedlåtande och elakt, få han ändock stöd av styrelsen att sitta kvar.

VD och tc var skilda funktioner. VD var föreskriven i aktiebolagslagen. Tc var en operativ tjänst med ansvar bl a mot inspektören "Väg och Vatten". Tc och styrelse borde vara på minst talefot. VD- och tc-posterna kunde förenas, ett känt exempel är tc Svensson på ÖJ.


Hela tråden:

 

powered by my little forum