Bolagsbanornas chefsbostäder m m (Järnväg allmänt)

av Ola Almquist @, Göteborg, söndag, november 22, 2020, 14:41 (629 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Intressant. Men man måste väl konstatera att Norrköping Ö -ja, stationshuset då åtminstone- framstår som något överdimensionerat, typ, åren 1910-1930 (sådär) om det bara var VB´s behov som (mest) skulle tillgodoses då. Därav min undran om man inte på nåt sätt förberedde sig för nåt "TÖJ" redan när NÖJ -som ju var Den Starkaste Partnern- var färdigbyggd (ja, sen fanns ju idéer om ytterligare utbyggnader genom förbindelse med Västergötland och VGJ via ASLJ)?

Jodå, sådana planer fanns ~1910, samtidiga med nya stationshuset på Norrköping Ö. Startsammanträde hölls 1910-02-16 på Linköpings slott (!) och banorna besiktigades en vecka i september. Utredningen blev dock klar först i början av 1912. Troligen förflöt några år av diskussioner, till första världskriget bröt ut. Och dagsproblemen måste prioriteras.

Saken nämns i NÖJ 50-årsskrift 1924.

F ö vill jag -apropå detta med stor bostad för många barn, och då för stor utan (typ)- att Tc Johnson förblev ogift och då bodde där (?) själv till hans syster flyttade dit (som hushållerska, typ?) utomlands ifrån, Bryssel tror jag. Borde vara en uppgift från Åke B då.

Nämns i SPÅR 2018. Företrädaren Carl Carlssons familjeförhållanden är okända.


/ L G

Carlsson hade en son, en dotter och en fosterdotter. De bytte till släktnamnet Carild 1918.
Ett stort antal personer har varit folkbokförda på Östra stationen. Man skiljer på Gamla och Nya men om det är fler byggnader än stationshusen inblandade framgår inte. I gamla stationshuset verkar det i alla fall ha bott två familjer, stationsinspektorens och banmästarens. På nya stationen bodde förutom trafikchefen med hushållerska (motsv.) en invalidiserad bagageförman, konduktör, lokmästare, änkor, civilingenjör, kassörska, ilgodsutkörare, kontorist, kontorsbiträde, fil. mag. (kvinnlig), bokförerska, stationsskrivare etc. Församlingsboken 1920 - 1925 innehåller en mängd personer.

/Ola


Hela tråden:

 

powered by my little forum