Multipelutrustning D-lok 101-150 (Fordon: lok)

av Anders Sandgren @, Bredäng, torsdag, november 26, 2020, 22:37 (60 dagar sedan) @ Överkörmästaren
Redigerad av Anders Sandgren, torsdag, november 26, 2020, 23:08

Om jag tolkar det något klippta schemat rätt så verkar till/från på huvudbrytare finnas med i multipeldosorna. Jag har dock för mig att tillslaget sker med luft, men det behöver ju inte gå luft från kontrollerns brytare utan att det är en solenoid någon stans som sköter det.
Däremot är min minnesbild att strömavtagaren var styrd med manöverventiler i hytten (utan el) och att nog även fram/back var luftstyrd (men denna minnesbild är mer diffus). Det är länge sedan jag var i ett D-lok.
När Du blev Du2 blev strömavtagarens styrning ändrad så att till/från skötte den (första till för båge upp, nästa för hbryt till och vv) samt att fram/back blev elmanövrerad.
Hur är det med de D-lok som aldrig varit Du2 idag? Hur manövreras fram/bak på dessa?

Med tanke på att Oa-loken hade multipelutrustning vid leverans liksom Pa, Oc & Od och att dessa hade dosorna på lokfronten motsvarande var Du2 senare fick har alltid placeringen av dosorna för de första D-loken förbryllat mig. Oa/Od/Pa fick dosorna borttagna på 20-talet i samband med ombyggnationer. Oc-lokens dosor verkar ha blivit kvar längre men efter att det bara var ett lok kvar var de nog mer av akademisk karaktär på det kvarvarande. Od var ju dessutom avsedda att köras från de elektriska snöslungorna där kontrollern för detta alltjämt finns kvar. Antagligen även multipeldosorna.
Oc-loken liksom Od verkar ha haft hopkopplade huvudbehållare medan detta inte verkar ha gällt Oa/Pa eller D. På det avkapade elschemat går det inte att utläsa om styrning av kompressorn var gemensam eller lokal. Det är möjligt att man inte tyckte det gjorde något om bara ett lok stod för bromsluften och att multipellokets kompressor bara höll strömavtagaren uppe. För Pa gällde nog dessutom vakuumbroms fram till ombyggnationen.

Oa/Oc/Od/Pa hade säkerligen inte fjärrmanöver av strömavtagaren utan denna fick nog manövreras lokalt varför det inte var något märkligt om detsamma gällde D-loken.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum