Slängskjuts. Brittisk modernisering (Järnväg allmänt)

av Leif B @, fredag, november 27, 2020, 21:22 (161 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Häftig film!

Märkligt att se en färgfilm som visar så många vagnar som inte ens har genomgångsledning för tågbroms.

Ja, det är helt fascinerande vilket jätteinvestering som British Rail(ways) gjorde i att modernisera ett obsolet system. Brittisk järnvägstrafik fram till Andra Världskriget bestod till av att flytta små, korta "trälådor" från olika kolgruvor till lokala kolhandlare. Dessa vagnar ägdes endera av resp kolhandlaren eller av resp gruva. En liten lokal kolhandel i en by kanske hade en eller två vagnar som, när kolhögen på gården började sjunka ihop, skickades iväg till lämplig gruva för påfyllning och så småningom letade sig tillbaka genom järnvägssystemet. Kolet såldes sedan till hushåll och företag i byn för att hålla värmen, laga mat etc. En kolhandlare hade naturligtvis inte lust att investera i sofistikerade vagnar med t ex vakuumbroms eller andra finesser utan det var enklast möjliga som gällde, och underhållsnivån var säkert även den varierande.

Dessa vagnar gick "outrustade" godståg ("unfitted" ) med broms på lok och/eller tender och i en handbromsad bromsvagn längst bak. Skulle man nedför en lång eller brant backe, stannade man ovanför backen, två man gick längs tåget och drog åt handbromsarna (genom att trycka ner de långa spakarna längs underredet) varefter tåget lugnt och försiktigt tog sig ned för backen, varefter männen fick gå tillbaka längs tåget och lossa handbromsarna innan tåget fortsatte på plattmarken. Godstågen hade därför mycket låg medelhastighet medan expresstågen var snabba redan då, vilket gjorde det nödvändigt ur kapacitetssynpunkt med fyrspår på tättrafikerade huvudlinjer, d v s två spår för snabba tåg och två för långsamma.

För mer brådskande gods fanns även "utrustade" ("fitted" ) godståg, d.v.s. utrustade med vakuumbroms och det förekom även godståg med vakuumbromsade vagnar närmast lok och obromsade längre bak.

Nåväl, efter kriget var systemet nedslitet och omodernt och förstatligande, stordrift och rationalisering var begrepp i tiden. Det nybildade British Rail satte igång att modernisera, bl a ersätta den brokiga samlingen av nedslitna privatvagnar ("Prive Owner Waggon" ) med enhetliga plåtlådor av den typ som syns i filmen: gråa vagnar är "unfitted" och rödbruna är "fitted". Dessutom ersattes slitna ånglok av moderna diesellok, omfattande planväxling ersattes av moderna rangerbangårdar som den i filmen etc etc

Vad menar jag då med "obsolet"?? Jo, parallellt med att Järnvägen moderniserades för att utföra samma uppgift som hittills men på ett modernt, rationellt och effektivt sätt, så förändrades hela samhället och uppgiften (marknaden) förändrades: jättestora kolkraftverk ersatte kolspisar i alla kök och oljeeldning ersatte kolbrasor i alla vardagsrum. Stora el- och dieseldistributörer ersatte det små lokala kolhandlarna etc etc. Kol kunde fortfarande fraktas på järnvägen, men i så fall i systemtåg med tryckluftsbromsade vagnar och automatisk lossning som hann med ett varv från gruva till kund och tillbaka på en bråkdel av den hur långa en liten enskild kolvagn åkte runt i systemet. Och systemtågen behövde inga rangerbangårdar för att sortera kol till olika kunder.


En förkrigs "P.O. Waggon" (privatvagn):
https://en.wikipedia.org/wiki/Mineral_wagon#/media/File:Foster_Yeoman_Ltd_Quarry_Wagon_...

Engelska Wikipedia om dessa men också om ersättaren, British Rails 16 tons stålvagnar med 3 meters hjulbas, d vs de som syns i filmen. BR skaffade ungefär 300 000 sådana under efterkrigstiden:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mineral_wagon

På 1960-talet kom så "karuselltågen", d v s systemtåg som lastades och lossades utan att stanna:
https://en.wikipedia.org/wiki/Merry-go-round_train


Hela tråden:

 

powered by my little forum