VGJ 21 (Fordon: lok)

av Lennart Petersen @, fredag, november 27, 2020, 23:47 (59 dagar sedan) @ Helén Marklund

Jag har om lok VGJ 21 funnit följande:

MKJ 4 tillverkat 1889 i Kristinehamn blev 1909 VGJ 21, 1916 skrotades det. Ett lok tillverkat 1916 i Motala fick namnet VGJ 21 då det delvis bestod av det tidigare VGJ 21. 1948 fick loket beteckningen senare SJ Gp 3118. Är det någon som kan verifiera detta? Eller förkasta det?

Som framgår av svaren är det alltså två helt olika lok.
Det senare VGJ 21 från 1916 var en mycket modern konstruktion för ett smalspårigt godstågslok och när SJ efter kriget skulle beställa lok för de förstatligade smalspåren använde man just VGJ 21 som förebild för de nya littera Gp och Gt (för spårvidd 1067) varav följde att VGJ21 vid förstaligandet kunde få samma littera Gp som de nybyggda loken.
Att man så sent byggde nya ånglok förklaras av att de förstatligade smalspåren hade ett sammelsurium av ålderdomliga lok av en mängd typer och väl fungerande diesellok fick man vänta några år med.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum