I Bohus hade (Järnväg allmänt)

av Anders.k. @, lördag, november 28, 2020, 13:26 (101 dagar sedan) @ Sune Nylén

GDG stora garage och verkstad kring 1950. De låg på samma sida som stationshuset och strax norr därom. Det revs nog när vägen byggdes om och breddades kring 1970 Där inrymdes nog de bussar som trafikerade Göta Älvdalen, Kungälv - Göteborg - Kilanda. Undantag var den busslinje som trafikerade Agnesberg Rösered, trafiktillstånd 24 /1 47, för 2 bussar, och hade sitt garage strax bakom stationen. Det fanns kvar när jag inför stationens rivning besökte Agnesberg för kanske 15 år sedan

Bohus syns på Kartbild också, Tack .

GDG var ju inte riktigt stora i Kungälv förän 1970 då man bytt trafik med SJ och började köra Göteborg-Kungälv- Kärna-Marstrand med mera.
Och då var ju den stora anläggningen i Kungälv byggd, Ale trafiken var väl huserad främst i Göteborg och Älvängen efter det.

Både SJ och GDG trafikerade Kungälv- Göteborg via Motorvägen ända tills bägge blev Swebus och försvann, idag är trafiken helt annorlunda , dock så kör väl Grön Express i ungefär samma sträckning som GDG gjorde Ytterby- Göteborg Nordstan.
SJ hade ju kvar trafiken till Stenungsund och Orust , som kört lite olika allt eftersom motorvägen blev klar, tyngdpunkten låg dock kvar på det som idag kallas gamla vägen en bit in på 90-talet .

En udda grej är att SJ överförde Säve trafiken och även lokaltrafiken via Ellesbovägen till Göteborgs spårvägar när Säve kommun inlämmades 1969 i Göteborg och då uppstod en taxe konstighet som levt ända till idag då Säve räknades till Kungälv och Göteborg beroende på vilket håll man reste så man slapp betala för att korsa kommungränsen., ja GDG övertog en linje som fick vara kvar med låg turtäthet som körde Göteborg-Säve-Kornhalls färja -Tjuvkil , den trafikeras än idag med ungefär samma tidtabell som den alltid gjort.

M.V.H Anders.k.


Hela tråden:

 

powered by my little forum