JVM har fått sin dispens för operatör ångpanna (Järnvägsmuseet informerar)

av Johan M Vinberg, onsdag, december 02, 2020, 17:22 (572 dagar sedan) @ HP
Redigerad av Johan M Vinberg, onsdag, december 02, 2020, 17:34

Jag kan bara instämma i HPs svar. Men också komplettera.

1a) Notera att det inte finns krav på att man ska gå någon dyr utbildning. Men väl att man ska avlägga en examen/tentamen i hur man hanhar en ångpanna.

1b) Precis som man avlägger en regelbunden tentamen i Säo (MRO-banor) eller TTJ (skrev jag nu rätt? -på Trafikverksspår) så vill Arbetsmiljöverket att man ska ha avlagt någon form av tentamen i ångpanneskötsel/ångpanneoperatör. Notera att detta egentligen har varit ett krav sedan 2003 - men först nu vill Arbetsmiljöverket att man ska regelbundet redovisa hur tentamen går till och vad den innehåller.

2) Ångvolontärerna i Eskilstuna har fått dispens för sin stationära ångpanna på Munktell-museet. Och övriga Arebetslivsmuseer i Sverige med stationära ångpannor kommer söka dispens för 2021 genom att göra copy & paste på Ångvolontärernas ansökan med vissa lokala modifieringar.

3) ULJ har varit pilotprojekt för MRO-banorna. ULJ har redovisat att man alltid har två utbildade pannoperatörer (dvs Arbetsmiljöverkets beteckning för lokeldare resp eldarutbildad lokförare). Vi väntar på svar men det ska komma här i början av december. På Arbetsmiljöverkets fråga om hur ULJ kommer regelbundet att kunna följa upp de redan utbildade resp nyutbildade och att detta verifieras av en oberoende tredje part (alltså inte av oss själva eller av "notyfied body" - ackrediterad pannbesiktningsfirma typ Solberga Station, Decra eller Kiwa) har vi angivit Transportstyrelsen.
Detta då ULJs pannoperatörsutbildning är integrerad i själva ångloksutbildningen, som vid sidan av Säo (på ULJ ska lokeldarna ha Säoexamination) omfattar bl.a. regelbunden smörjning av maskineri, reparation under drift, ångteori som ångbildning, värmelära, när vattenintag i pannan ska/måste ske, manometrars och termometras betydelse, etc.
Transportsyrelsen blir inte direkt ett verifieringsorgan av pannoperatörskunskaperna men väl indirekt.

Vidare har vi fått redovisa hur examinering av nya pannoperatörer sker och hur uppföljning av redan examinerade pannoperatörers kunskaper är efter exempelvis två år eller fem år (där får man själv bestämma).

4) Arbetsmiljöverket har även efterlyst en redovisning av vilka säkerhetsfunktioner en ånglokspanna har där vi redovisat att man i regel har två säkrhetsventiler men också en smältplugg som ska "lösa ut" om det blir för varmt i pannan. (se över era smältpluggar. De oxiderar vid minusgrader och är värdelösa som säkerhetsfunktion om en exempelvis torrkokning är på gång).

5) Dispensen delas inte ut till riksorganisationer utan till juridiksa organisationer, exempelvis en museiförening. Dispansen gäller inte för enskilda aktiva medlemmar utan för de personer som finns registrerade i ett personalregister som Pannoperaörer (dvs lokeldare och ångloksförare). Dispensen går därmed inte att automatiskt flytta mellan olika organisationer. Om man är godkänd eldare på ångbåten s/s Eidern så kan man alltså inte per automatik ställa sig och elda ångloket BLJ 5 Thor på ULJ. Inte heller mellan de båda likvärdiga ångloken Emsfors på OBJ resp ÖSlJ.

Det blir alltså upp till varje förening/organisation att se till att ha pannoperatörerna i ett register (och man kan ju vara med i flera register som exempelvis s/s Einderns och ULJs) och dokumentera när de examinerats resp har fått fortbildning.

Hilsen
Johan Vinberg
handläggare åt MRO i pannoperatörsfrågan tillika aktiv på ULJ


Hela tråden:

 

powered by my little forum