Valla-Gamla Linköping- WFJ (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Granis @, måndag, februari 18, 2008, 09:04 (4528 dagar sedan) @ Christer Andersson

Att tro på nåt annat än att använda sig av befintlig bangård i Valla är inte realistikt. Av flera skäl. "Tjuriga bönder" i Vadstenatrakten och deras protester kommer nog bara vara en västanfläkt jämfört med kolonilottsinnehavare och närboende i Linköping om nån längre bana in mot Gamla Linköping ens skulle försöka föras närmare nåt byggande. Och precis som Christer A skriver så finns det lite knöliga höjdförhållanden att ta hänsyn till också. "Miljöprövningen" av en helt nybyggd ångtågsbana inne i en storstad skulle dessutom bli en rysare som i slutändan skulle innebära att det blev jättedyrt. Och då om inte förr skrinläggas... Och vilka skulle driva det hela? "Nya krafter"..? Tja...

Men en bra början -och ett stort steg- skulle ju vara att använda sig av den befintliga bangården i Valla. Det skulle heller inte bli det sämsta! En Zp med bänkförsedd flakvagn, måhända också "Storugns"?, skulle kunna skapa aktivitet och intresse såväl bland besökare som medlemmar, tror jag. Och då på en helt annat men realistisk nivå. Återigen: Hade "Östgötakrafterna" slagit sig samman eller ännu hellre aldrig "delats", och JMF etablerat sig i Vadstena på 60/ 70-talet som en museibana hade utvecklingen sett helt annorlunda ut för såväl JMF som VÖJF/ WFJ. Och därmed för bevarandet av östgötskt smalspår...

/ L G :-|


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum