Kommunistresa? (Fotografier/bildfrågor)

av Lennart Petersen @, söndag, januari 10, 2021, 02:14 (11 dagar sedan) @ Munkbo

Lite mer om de här hemresorna på
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1027502/FULLTEXT01.pdf

Av något intresse för forumet kan ju vara att dessa krigsfångar bland annat fick vara med och bygga delar av Nordlandsbanan och färdigställandet av de delar av Oslo-Stavanger som saknades . Särskilt Nordlandsbanan som tänktes gå minst till Tromsö eller längre var högt prioriterad när man såg detta som en viktig och strategisk transportled för att kunna undvika den mer farliga sjövägen där Royal Navy hela tiden var ett svårt hot.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum