På banken, kvitto på extratågsorder (Fotografier/bildfrågor)

av Göran Kannerby @, söndag, januari 10, 2021, 13:00 (6 dagar sedan) @ Kjell Aghult

[image]


Bortfallen text:

1) Tågledningens extratågsorder (S 4) refererade vid behov till en "huvudskrivelse": Se parentesen upptill.

2) Alla bemannade stationer - även tillfälligt obevakade - måste kvittera S 4 (Rutan längst ned till höger). Tl se till att alla så gjort innan tåget gick (Gjordes normalt natten före). Kvitto kunde lämnas per både konduktörspost och telefon (Särskild kvittoblankett, S 6, fanns). Ev. saknade kvitton "indrevs".

3) Alla stationer kvitterade gångdag och -sträcka. Tågmöten/förbigångar krävde utvidgat kvitto från vissa:

3a) Tkl Svängsta kvitterade "Möter här 2151 och 8545". Tkl Ryd "Förbigås här av 2154".

3b) 2151 och 8545 personal måste orderges att möteskontrollera 31942. Tkl Vislanda därför också kvittera "S 9 (Mötesorder) till 2151 och 8545" (Liksom Karlshamn orderge 2156 om 31941). Vs och Kh var s k ordergivningsstationer med regionalt fastställda revir.

3c) 8545 var extratåg (´e´) Skulle det anordnas 8 november måste 31942 personal få veta det. Ordergivningsstation Kh därför tilläggskvittera "S 9 om 8545 anordnas".

3d) ´"U" för 8545 betydde, att detta tåg skulle uppehållas vid möte med tillfälliga 31942: Mötet reglerat till plats men inte till tid.

4) Dagtid handhade en särskild tågledare pappersexercisen - kolleger skötte den direkta trafikövervakningen. Alla måste vara allround och cirkulerade på stolarna.

Tack för detaljerad redogörelse!

På blankettens adress-rad ("Till tkl" ) anges "Vs-Kh" och det är enkelt att begripa, men sedan står något oläsligt följt av "Ck, N", vem i Karlskrona och Nässjö behövde denna information? Och vad är "Frsk" (som ska ha 50 ex)?


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum