Ludvika, dvärgsignal vid infartssemafor (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving @, måndag, januari 11, 2021, 19:26 (91 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Det är första gången jag ser (eller hör talas om) en dvärgsignal invid en semafor. Har Sune (eller någon annan) något foto av detta? Har någon mer information om detta, eller om något liknande på annan plats?

Christer Fredriksson visade vid något tillfälle en bild där man ser baksidan av infartssignalen i riktning från Falun samt skymtar tillhörande dvärgsignal. Huvudsyftet med bilden var dock att visa första eltåget 1946.

Tydligen försvann dvärgsignalerna 1959, och samtidigt byttes semaforerna mot ljussignaler och befintliga ljusinfartssignaler ändrades att visa två sken för alla infartstågvägar. Detta enligt besiktningsrapport daterad den 1 juni 1959 [Ebr, Riksarkivet]. På hösten samma år elektrifierades för övrigt bommarna vid korsningen med Hammarbacken (v1).

Man kan förmoda att signalsäkerhetsanläggningen efter ändringarna såg ut ungefär som på denna ritning [Järnvägsmuseet]. Jag har lite svårt att tolka förreglingstabellerna, men tycker det ser ut som att det även efter dvärgsignalernas borttagande fanns endast en fullständigt förreglad infartstågväg från varje infartssignal, och att ställverksvakterna för dessa tågvägar kunde manövrera infartssignalen utan medgivande från tågklareraren via blockfält. Övriga infarter, på oförreglad tågväg, tycks däremot ha krävt att tågklareraren lämnade medgivande med blockfältet för respektive infart. Kanske ansågs detta vara tillräckligt säkert för att kunna visa två gröna i infartssignalerna, och att det tidigare förfarandet med "snett vänster" i dvärgsignal och "stopp" i huvudsignal var alltför restriktivt?


Hela tråden:

 

powered by my little forum