På Göteborgs Central fanns (Signaler/säkerhet)

av Sune Nylén @, tisdag, januari 12, 2021, 07:52 (16 dagar sedan) @ Överkörmästaren

sådana. En kontrollampa lyste ständigt. Antar för att visa att signalen var i funktion.. Vid lagd tågväg till spåret med tåg på ingående, tändes en röd lampa. Vid varje spår fanns
längst ut en dvärg. Plattformssignalen följde dvärgens signaler. När lamporna i dvärgen stod lodrätt och utfartssignalen några hundra meter ut på bangården visade grönt tändes också en grön lampa i dvärgen och plattformssignalen. Tkl kunde nu visa avgång. Då plattformarna vid flera spår svängde längst ut, kunde inte dvärgen normalt iakttas. Om jag minns rätt lyste signalen grönt till vänster om kontrollampan , klart mot Gubbero resp. höger, Klart mot Olskroken. Lamporna hade nog inga speciellt färgade glas men de var nog koncentriska för att samla ljuset och rätt tjocka, så ljuset tedde sig gulaktiga i dagsljus pga. lampans ljus - glödtrådens. Kvällstid såg de mera vitaktiga ut, som vanligt glödlampsljus..


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum