"Krigs-säo" (Arkiv/forskning/litteratur)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, onsdag, januari 13, 2021, 23:22 (12 dagar sedan) @ Anders_W

Är någon bekant med när den sk krigs-säo infördes resp. avskaffades?

Följande utgåvor ”krigs-säo” har gällt vid Statens järnvägar och Banverket:

• Tillägg B till 1947 års utgåva av Säkerhetsordningen vid Statens järnvägars normalspåriga bandelar (”Säo-1947). ”Att i angivna fall tillämpas vid krig eller krigsfara.” Gällde fr.o.m. 15 juni 1947.

• Tillägg B till 1948 års utgåva av Säkerhetsreglemente vid Statens järnvägars smalspåriga bandelar (”Sär-1948). ”Att i angivna fall tillämpas vid krigs eller krigsfara.” Gällde fr.o.m. 9 maj 1948.

• Specialtryck 3 till särtryck 110, Särskilda säkerhetsföreskrifter vid beredskaps- eller krigstillstånd, utgåva 2 (”krigstillägget-1959”). Ersatte tillägg B till Säo-1947 och till B till Sär-1948. Gällde fr.o.m. 31 maj 1959.

• SJF 010.2, Särskilda säkerhetsföreskrifter vid beredskaps- eller krigstillstånd, utgåva 3 (”krigstillägget-1963”). Ersatte ”krigstillägget 1959”. Gällde fr.o.m. 26.5.1963.

• SJF 010.2, Särskilda säkerhetsföreskrifter vid beredskaps- eller krigstillstånd, utgåva 4 (”krigstillägget-1973”). Ersatte ”krigstillägget 1963”. Gällde fr.o.m. 1973-06-18.

• SJF 010.2, Särskilda säkerhetsföreskrifter vid beredskaps- eller krigstillstånd, utgåva 5 (”krigstillägget-1979”). Ersatte ”krigstillägget 1973”. Gällde fr.o.m. 1979-06-11.

”Krigstillägget-1979” (SJF 010.2) upphävdes utan ersättning 1999-06-28 vid BV och 1999-10-06 vid SJ.

Kommentarer:
– Vid utgåvenumreringen av specialtryck 3 till särtryck 110 och av SJF 010.2 tänkte man sig uppenbarligen att tilläggen till Säo-1947 och till Sär-1948 utgjorde ”utgåva 1” av "krigstillägget".
– ”Krigstillägget-1979” är daterat 1981-04-30, så arbetet med en ny utgåva till säo-1979 var uppenbarligen inte högprioriterat.
/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum