Okänd banvaktstuga 12. -- parstolpar (Järnväg allmänt)

av Överkörmästaren @, lördag, januari 16, 2021, 10:43 (42 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Observera att man på malmbanan ursprungligen använde s.k. parstolpar vid sektionspunkter med två kontaktledningsstolpar med utliggare placerade mitt för varandra på ömse sidor om banan.

Se exempelvis Svensk statsbaneelektrifiering år 1942, bilden på sida 75.

Det kan vara ett sådant arrangemang man skönjer längst bort i bilden.


Även Saltsjöbanan (samtida med Malmbanan men med helt annat strömsystem) hade uppenbarligen det, fram till häromåret. Vet man något om varför?


Om frågan gällde varför man hade parstolpar var det förmodligen för att det är en ganska naturligt tanke när sektionerna ska gå omlott och sluta på varsin sida om spåret.

Om frågan istället gällde varför man upphörde med detta kanske det var för att spara på stolpar.


Parstolparna bar väl i regel upp var sin utliggare och var inte ändstolpar. Men det fanns samtidigt stolpar med dubbla utliggare vid t ex växlar, som inte var kraftigare.


Förlåt om jag var otydlig, men idén är just att parstolparna står mittför varandra och bär varsin sektion precis där de möts. Sedan finns självklart en ändstolpe på vardera sidan. Numera står det en ensam stolpe istället för paret (med dubbla utliggare) och "ändstolpen" är ofta samtidigt vanlig stolpe för sektionen intill, då spar man in alla stolparna som stod på andra sidan.

Men menar du alltså att man inte litade på att en stolpe skulle orka bära två ledningar, eller var det av något elektriskt skäl man ville ha två?


Hela tråden:

 

powered by my little forum