Linjebok för Lelångenbanan 1960 (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult @, lördag, januari 16, 2021, 16:46 (45 dagar sedan)

1) Omfattar 13 textsidor, banan ett slutet system. Boken för 9 trafiksektionens normalspår var 76-sidig.

2) Linjebeskrivningen började/slutade vid Uddevalla C. T/fr hamnen gällde växlingsrörelse, utan signalreglering el dyl.

3) T-semaforer (utan växelförregling) i Billingsfors, Dingelvik, Skällsäter, Färgelanda, Ödeborg, Ellenö och Lane. "Halv" T-semafor vid Bengtsfors V, "vanliga" semaforer i Bäckefors och Högsäter. Linjeplatserna Ödskölt, Tångelanda och Ellenö bro saknade huvudsignaler (normalt på smalspår).

4) Grindvakter nära Ellenöbron och vid hållplatserna Alltorp och Grind (!).

5) Obligatoriskt tågstopp före fem plankorsningar. Förekom ibland på nedläggningsbanor, undvika investering.

6) EN automatisk ljud- och ljussignalanläggning. Två manuella ljudsignaler, styrda av tkl Ellenö (ovanligt).

7) Yo1p hade sth 60 norr om Bäckefors och 70 söder därom. För Z2p och Z4p gällde hela vägen 30 resp. 40.

8) Lutningsförhållanden redovisas för 2 x 10 avsnitt, på fem av dem 17 o/oo. Detta dubbelriktat
Dingelvik <> Bäckefors (bron över Dalslandsbanan?)

9) Z4p tog högst 70 ton Uddevalla > Lane och Bengtsfors V <> Bäckefors. Som mest 150 ton Bäckefors > Ellenö.

10) Broarna över Ellenösundet och Dalslandsbanan var tydligen klena. Sth 10 gällde för överföringsvagnar med axeltryck över 7,2 ton. På 891 var det annars vanligt med 9-10 tons axeltryck vid sth 30.


Hela tråden:

 

powered by my little forum