Valla-Gamla Linköping- WFJ (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Kjell Friberg @, måndag, februari 18, 2008, 10:58 (4528 dagar sedan) @ Granis

Det har genom åren förts fram flera förslag på musei- eller turistjärnväg med anknytning till järnvägsmuseet i Linköping oavsett var det legat men varje gång har det stött på patrull. De två längst gångna projekten är dels bangården i Valla, dels schaktningen för en rundbana vid museet när det låg i Ryd. Inte ens när hela anläggningen kunde erhållas gratis i samband med Linköpings så kallade 700-årsjubileum 1987, vilket för övrigt firades 35 år EFTER 800-årsjubileet, kom det längre än planer. Kommunen drog sig ur allt samarbete, förmodligen efter påtryckningar från andra intressenter som såg projektet gå deras näsa förbi och inte längre kunde få skryta över SITT projekt om en möjlig turistattraktion. Litet kanske också kan sökas i uppdelningen Linköping/Vadstena/Lakvik med flera vilken till stor del är följden av agerandet hos en stark person under uppbyggnadsskedet och bristen på samarbete inom och utom föreningen. Därtill kom mycket oklara ägarförhållanden angående museet och dess samlingar, något som inte reddes ut förrän Sveriges Järnvägsmuseum tog över (museet var exempelvis tidigare ingen egen juridisk person utan allt "tillhörde" ordföranden i museiföreningen).

Med andra ord: Rena sandlådan!

/kf


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum