Flera små järnvägsspår (Historiskt material)

av johanmmolin @, söndag, februari 07, 2021, 21:03 (224 dagar sedan) @ mormorsgruvan

En gång i världen skrev Yngve Rollof en serie böcker om Sveriges Inre Vattenvägar. Han hade tänkt ge ut sju band, men hann bara med tre under sin livstid. Den allra första tar dock upp bl a Skåne och Blekinge.

Båttrafiken vore värd en egen liten skrift, men han skriver så här på sidan 113:

"Ångbåtarna har betytt mycket för AB Iföverkens utnyttjande av fyndigheterna på Ivöklack och i Näsum. Likaså har de dragit otaliga pråmsläp med ved från Ivö nr 3, Furustad, Bokeholm, Klagstorp och Panshamn. Sammanlagt torde man kunna uppskatta pråmsläpen till flera 100 000-tal. På décauville-spår fördes kaolin i lårar till stranden. Det finns en film från sekelskiftet, som visar kaolintransporterna från Ivön till Bromölla.
...
År 1961 var det slut med pråmsläpen över Ivösjön i och med försäljningen av Fram och Elsa. Lastbilstransporter tog vid istället."

---

Det finns en passus till, som kanske stämmer bättre med din fråga:

"En livlig godstrafik förekom på Ivösjön vid sekelskiftet för Ifö Kalk & Kaolinbruk samt detta bolags efterträdare AB Iföverken. Trafiken avsåg dels transport av virke, glassand och granit från sjöns norra delar till den s.k. Ångbåtsbryggan i Bromölla, till vilken järnvägsspår fanns till slutet av 1920-talet." (Min kursivering).

Jag vet inte om det kan vara till någon hjälp. Rollof har skrivit en hel del mer om just båttrafiken på sjön.
Ska vi då tro att det dels fanns ett décauvillespår vid Iföverken, dels ett stickspår till BKB i Bromölla?


Hela tråden:

 

powered by my little forum