Avtalen med WFJ uppsagda (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Conny Sernfalk, Monday, February 18, 2008, 13:02 (5704 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Eftersom jag inte varit i Vadstena på flera års tid vill jag inte så tvärsäkert, som utomstående, spekulera i avgörande faktorer för Vadstena kommuns beslut. Styrelsen har säkert klart för sig, och med rätta prioriterar sin nu dyrbara tid än att delta / korrigera i detaljer på olika inlägg här.
Men det är positivt att föreningen har informerat då och då på forumet.

Ärendet och beslutet om uppsägning har säkerligen förberetts under lång tid på både tjänstemanna- och politisk nivå. Så ser realiteten alltid ut vid större kommunala beslut. Eventuell dialog/påverkán brukar kunna ske innan beslut är fattade. Det är oftast svårt att få till stånd en ändring när beslutet väl är fattat. Jag är dock övertygad om att föreningens styrelse har sådana kontakter så dom kan bedöma om det finns någon liten kil som är möjlig.
Eventuell förhandling/dialog måste naturligtvis ske i kombination med att visa att man har handlingskraft både egen kraft och med yttre hjälp t.ex arbetslag från andra länder, järnvägsintresserade som vill göra dagsverken samt aktivitet från stödföreningen som nu bildats.
Stödföreningens funktion kan t.ex vara att administrera och samla ihop utomstående personer som vill ge ett praktiskt stöd, vara opinionsbildande eller varför inte ha en viktig informativ roll till omvärlden och inte bara internt inom föreningen......
Hoppas inte att en del alltför pessimistiska inlägg här bidrar till att få andra att avstå från ex. dagsverken i Vadstena med tanken att det redan kanske är kört.....

Men den känsliga kontakten med myndigheter, kommun, viktiga intressenter e.t.c som är avgörande för den fortsatta utvecklingen bör och kommer säkert att vara föreningsstyrelsens angelägenhet.
Jag hoppas innerligt att kraft finns och önskar all lycka till till att om möjligt finna en acceptabel förhandlingslösning för om/nyprövning av beslutet eller få tillstånd en acceptabel avveckling från nuvarande koncept som museijärnväg i Vadstena.


Hela tråden: