Munkedal 1974 (Järnväg allmänt)

av Bobo L @, fredag, februari 19, 2021, 13:00 (13 dagar sedan) @ Harald
Redigerad av Bobo L, fredag, februari 19, 2021, 13:15

Är det inte snarare så att tåget ankommit från Göteborg?
Oavsett vilket en intressant bild.


Dessutom inte tåg 2057 men kanske tåg 2056 som just har ankommit. Det kom 15.47 och tåg 2057 från Strömstad ankom 15.50. Motorvagn från och till Lysekil borde stå inne också, men kan ju finnas bakom fotografen.

Aha, en sån där förr i världen-växling! Sånt där som man inte klarar av med moderna fordon, modern signalteknik och moderna regler.

Det nyss ankomna tågets lok måste bort från spåret fort som f-n eftersom, vilket vi ser på en annan av bilderna i tråden, ankommande tåg från Strömstad tas in på samma spår.

Den i diskussionen refererade tidtabellen anger 15.47 som ankomsttid för loktåget från Göteborg och 15.50 som ankomsttid för tåget från Strömstad. Därför har växlingsmanövern mindre än tre minuter på sig att få bort loket, dvs hänga av luftslangarna och bromsa fast vagnssättet, hänga av skruvkopplet, växlaren ska krypa ut igen, visa "klart" för värmekontaktorn och "back" till lokföraren och samtidigt svinga sig upp på det bakre fotsteget för att följa med loket till den eller de växlar som skall läggas om för att loket ska kunna backa in på något av de övriga spåren (dvs inte spår 1 eller 2) och komma hinderfritt.

Är det klotväxlar som skall läggas om, eller i värsta fall K-låsta växlar, så är det ytterligare några handgrepp som ska utföras vilket äter ytterligare sekunder. Först när växlarna är återlagda och sluter, loket är hinderfritt och eventuella K-nycklar återställda i antingen magnetlåset invid växeln eller återförda till ställverket kan infart ställas. Hanns detta med på ca 150 sek innan infartssignalen från Strömstadshållet borde ställas till "tre gröna"? Eller togs det från Strömstad ankommande tåget under dessa förutsättningar in enligt §52:2 (eller motsvarande i den vid det tillfället gällande Säon)?

Detta var tydligen lördagsvarianten. Var det samma tider resten av veckans dagar men att rundgången de övriga dagarna bortföll? Tja, då kunde man kanske leva med lite puls just en lördagseftermiddag?

Tittar ni noga så ser ni en intresserad åskådare precis vid kopplen mellan lok och första vagn. Därnere, därinne, bland buffertar, luftslangar och tågvärmekablar står växlaren och vevar skruvkopplets svängel, bryter kopplingsnävar på luftslangarna och slår upp kikarna på Ackermannkranarna.

Rutinen för att dra värmekablarna skiljde sig nog på olika håll i landet. På vissa håll slog växlaren tågvärmekabelns handske hårt i bufferten ett par gånger som signal till lokföraren att det var klart att slå till värmekontaktorn igen. På andra håll använde man luften i tågbromsen som signal. Eftersom man (alltid) bröt tågvärmen först så visste lokf att när fräsandet från tryckluftsbromsen hördes så var hanteringen av tågvärmen redan klar. På andra håll var förarna fostrade att invänta en utsträckt arm som klarsignal. Hur var det med den saken i Munkedal?

Härliga bilder, förresten, även om det nästan inte finns något att kommentera kring dem ;-)


Hela tråden:

 

powered by my little forum