Munkedal 1974 (Järnväg allmänt)

av K Lemming @, fredag, februari 19, 2021, 22:52 (13 dagar sedan) @ Harald

Enligt den i diskussionen refererade tidtabellen anger 15.47 som ankomsttid för loktåget från Göteborg och 15.50 som ankomsttid för tåget från Strömstad har växlingsmanövern mindre än tre minuter på sig att hänga av luftslangarna och bromsa fast vagnssättet, hänga av skruvkopplet, växlaren ska krypa ut igen, visa "klart" för värmekontaktorn och "back" till lokföraren och samtidigt svinga sig upp på det bakre fotsteget för att följa med loket till den eller de växlar som skall läggas om för att loket ska kunna backa in på något av de övriga spåren (dvs inte spår 1 eller 2) och komma hinderfritt.


Varför skulle växlaren visa "back", med tanke på den korta tid man hade på sig att växla undan loket lär väl föraren knappast bytt ände innan rundgången. Växlaren bör väl snarare visat "framåt".


Bobo tänker nog på att om det hade varit på den tiden loken hade framändeskärmar hade dessa suttit i änden närmast vagnarna. Men 1974 var det röd lampa som visade bakände och någon sådan är inte tänd i den ände vi ser i alla fall.

Så kanske det ligger till, men några framändesskärmar sitter ju inte ens kvarglömda och som du skriver så är det 1974 så dessa hade ändå inte gällt. Det var (är) inte heller helt ovanligt att växlare nöjer sig med ett "klart" i situationer som denna, föraren har knappast något tvivel om vilken riktning han ska köra.


Hela tråden:

 

powered by my little forum