Två röda (Signaler/säkerhet)

av K Lemming @, lördag, februari 20, 2021, 16:41 (15 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

Tågväg är lagd i motsatt riktning, dvs tågmöte troligen att vänta för den som står vid 2 st röda, som vid TGOJ kallades "dubbelrött"!


I den sista föreskiften stod det

»Signalbilden förekommer i vissa mellansignaler och utfartssignaler när tågväg är lagd in på stationen i motsatt riktning, när rörlig bro inte medger järnvägstrafik och när kontaktledningen är frånkopplad«

Här finns en bild som jag tog i Silinge för mer än 20 år sen.

En tvåskenare är vriden till sidan på bilden, är det signalen som ska ersätta TGOJ signalen?


Hela tråden:

 

powered by my little forum