'Två röda' i utfartssignaler på TGOJ (Signaler/säkerhet)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, lördag, februari 20, 2021, 20:27 (12 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Lär ha använts i utfartssignaler vid TGOJ, betydelse STOPP för tåg och STOPP för växling.
Någon som vet mer om detta ämne ?

’Två röda’ i utfartssignaler vid TGOJ uppträdde först i TGOJ:s första Siemensställverk i Hälleforsnäs, 1956.

Orsaken till att signalbild 'två röda' i utfartssignaler tillkom är höljd i dunkel. Normalt visades ’en röd’ från utfartssignalerna, men ’två röda’ visades automatiskt när en infartstågväg var lagd från motsatt riktning, när en rörlig bro var frigiven och i vissa fall när kontaktledningen var frånkopplad. Dessutom kunde ’två röda’ visas genom en särskild manöver av tågklareraren, men trafikreglerna (tillägg till säo) innehöll inga bestämmelser om när den möjligheten skulle användas. ’Två röda’ kan möjligen betraktas som en "en extra viktig stoppsignal".

Fram till 1973 betydde 'två röda' "stopp" både för tåg och för växling, medan 'en röd' enligt signalbetydelsen inte gällde för växling. Det innebar dock inte att det var tillåtet att utan särskilt medgivande växla förbi en utfartssignal i 'en röd'. (Ett sådant medgivande var nödvändigt på grund av att en utfartssignal som utgjorde sidoskydd för en annan utfartstågväg i samma riktning visade 'en röd').

Ett skäl till 'två röda' tillkom kan möjligen vara att TGOJ-ställverken saknade separat slutpunktslåsning. Det innebar att det vid tågmöten var möjligt att lägga infartstågväg och ställa infartssignalen till "kör" för det andra tåget, så snart som det första tåget hade kommit in hinderfritt med bakänden på sitt tågspår, alltså redan innan det första tåget hade stannat. (Fjärrtågklareraren kunde ju inte, till skillnad från en lokalt placerad tågklarerare, avgöra när det först ankomna tåget hade stannat.) Det fanns ingen skyddsträcka (skyddsavstånd) bortom utfartssignalen, och det var således av yttersta vikt att det första tåget stannade före sin utfartssignal i "stopp" och inte "missade den" det allra minsta.

(Som jämförelse: När SJ införde fjärrstyrda ställverk, infördes slutpunktslåsning vars syfte var att förhindra infartstågväg från det andra hållet innan det först ankomna tåget hade stannat. Slutpunktslåsningen hävdes genom att föraren eller tågpersonalen tryckte in en stoppanmälningsknapp på stationen. Sedan 1980-talets slut hävs slutpunktslåsningen automatiskt när en viss tid har löpt ut efter tågvägslåsupplåsningen för bakänden, eller sedan den sista spårledningen i tågvägen har blivit belagd.)

Från 1973 var det formellt sett ingen skillnad i signalbetydelse mellan 'en röd' och 'två röda' på TGOJ. Signalbilden ’två röda’ försvann 2002, när den sista sträckan med huvudljussignaler av TGOJ-typ fick ”normala” huvudljussignaler.
/up


Hela tråden:

 

powered by my little forum