'Två röda' i utfartssignaler på TGOJ (Signaler/säkerhet)

av Göran Kannerby @, måndag, februari 22, 2021, 10:46 (11 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Det här är säkert redan avhandlat, men var det så att två röda mot mötande tåg visades bara om infartstågväg var låst, eller var det redan när mötande tåg fanns på linjesträckan?


Framgår redan i trådens tredje inlägg:
»Signalbilden förekommer i vissa mellansignaler och utfartssignaler när tågväg är lagd in på stationen i motsatt riktning, när rörlig bro inte medger järnvägstrafik och när kontaktledningen är frånkopplad«

(min fetning)


Ja, men jag frågar mig om det kan stämma. Tycker att det verkar så godtyckligt att skilja mellan motriktad infartstågväg och t ex en medriktad utfartstågväg från ett annat spår; i båda fallen ger ju samtidigheten upphov till likartade risker. Det hade verkat mer logiskt om det vore existensen av ett mötande tåg på linjen som utlöste signaleringen med ”extra mycket stopp”.

Sant. Ett sådant beroende hade dessutom inte varit speciellt svårt att åstadkomma, det behöver endast villkoras med att blockriktningen är vänd mot stationen och att bevakningssträckan är belagd.

Fast jag är tämligen säker på att formuleringen är korrekt. Är den det borde någon med erfarenhet av TGOJ-signaleringen kunna intyga att den andra röda lampan dök upp först när infartstågvägen ställdes, dvs senare än om den hade dykt upp redan när det mötande tåget kom ut på bevakningssträckan, vilket normalt bör ha skett innan det väntande tåget ankommit.


Hela tråden:

 

powered by my little forum