'Två röda' i utfartssignaler på TGOJ (Signaler/säkerhet)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, måndag, februari 22, 2021, 11:03 (11 dagar sedan) @ Överkörmästaren
Redigerad av Ulf Pålsson, måndag, februari 22, 2021, 11:14

Det här är säkert redan avhandlat, men var det så att två röda mot mötande tåg visades bara om infartstågväg var låst, eller var det redan när mötande tåg fanns på linjesträckan?


Framgår redan i trådens tredje inlägg:
»Signalbilden förekommer i vissa mellansignaler och utfartssignaler när tågväg är lagd in på stationen i motsatt riktning, när rörlig bro inte medger järnvägstrafik och när kontaktledningen är frånkopplad«

(min fetning)


Ja, men jag frågar mig om det kan stämma. Tycker att det verkar så godtyckligt att skilja mellan motriktad infartstågväg och t ex en medriktad utfartstågväg från ett annat spår; i båda fallen ger ju samtidigheten upphov till likartade risker. Det hade verkat mer logiskt om det vore existensen av ett mötande tåg på linjen som utlöste signaleringen med ”extra mycket stopp”.

Jag har ju försökt visa att systemet med att vid vissa tillfällen använda 'två röda' i utfartssignaler vid TGOJ inte var så väldigt logiskt, med dagens tänkesätt... /up


Hela tråden:

 

powered by my little forum