Avtalen med WFJ uppsagda - som man bäddar får man ligga (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Granis, Monday, February 18, 2008, 13:53 (6001 dagar sedan) @ Christer Andersson

Bedömningen av vad som anses skräpigt på stationsområdet i Vadstena har också skärpts de senaste åren, med tanke på hur det såg ut i början på 80-talet med all bråte, gammal rostig fallfärdig travers m.m så är det väldigt rent och snyggt idag.

Fast uppenbarligen inte tillräckligt snyggt för att kommun och "opinion" ska vara nöjda. Då är det inte svårt att tro att det egentligen inte spelar nån roll vad föreningen gjort och gör. Man vill helt enkelt bli av med järnvägen och dess verskamhet. Till förmån för gästhamnsverksamhet och annat. Och då gäller det att "hitta en anledning" (eller flera) för att kunna säga upp föreningen. Något som man nu gjort.

Precis vad jag tror, när det väl gick som bäst med ångtåg till Fågelsta på 90-talet, så invaggades föreningen i en falsk trygghet, ok att banunderhållet var eftersatt, men att det var det i så stor utsträckning att en urspårning var möjlig är väldigt oroväckande.

Det ligger nog en hel del i detta. Nu var det väl i o f s så att man la ner en hel del resurser på sträckan Aska- Fågelsta inför dess återöppnande, medan inte tillräckligt gjordes på sträckan Vadstena- Aska. Och om då slipersen var ilagd samtidigt och följaktligen "gav upp" samtidigt kom förfallet snabbt över hela sträckan. Och vips... Förvisso skedde ju urspårningen 1998 på ett ganska osannolikt ställe; när tåget var på väg att stanna inne vid plattform i Vadstena, under olyckliga omständigheter. Bangården hade ju dessutom rustats upp en del, och var nog inte sämre än t ex vad Uppsala Ö var samma tidpunkt. Men nu var de ju på WFJ det hände, så...

Just Valla är ett bra alternativ, att köra till gamla Linköping blir knöligt både pga. topografi och närliggande bostadsområde. Däremot finns det enorma släta grönområden och hagar i anslutning till Valla där spår med enkelhet skulle kunna läggas (-------) Men om Vadstena-entusiasterna skulle förenas med JMF borde det kunna bli mer verklighetsförankrat, många av dem bor ju redan i Linköping.

Mja... Jag tror inte på att bygga upp nåt "helt nytt" på detta sätt ö h t. "Rundbanor" o dyl gör sig dessutom bäst i spårvidder på 600 mm -och smalare. Att rusta upp och underhålla fordon som t ex NÖJ 18 låter sig inte göras i dylika format, tror jag. Och så -vilket är viktigt icke minst i Östergötland- få tillräckligt många tillräckligt kunniga som vill ägna sig tillräckligt mycket åt verksamheten. Vad gäller "Vadstena-entusiasterna" tror jag att de flesta av dem (som dessutom uppfyller tidigare nämnda kriterier) nog hellre engagerar sig på den "riktiga järnvägen" i Västervik. En smalspårsjärnväg som ju redan finns och som flera av dem är ganska engagerade på och vid redan idag.

/ L G


Hela tråden: