Äldre betongsliprar (Järnväg allmänt)

av Niklas Bygdestam @, Uppsala, måndag, februari 22, 2021, 20:12 (10 dagar sedan) @ Sven Bårström

Det är givetvis mycket troligt att en fransk sliper varit förebild för den svenska 101-slipern.
Den franska tvåblocksliper som visas har en vanlig stålprofil i förbindelsen mellan de två blocken, alltså en mycket mer "primitiv" lösning än Fogelbergs rör. Men det är ju självklart att man försöker utveckla en förebild mot något som man anser vara bättre.
I Göran Kannerbys inlägg visas en A-betonghistorik om sliperstillverkningen. Där finns också en bild på en miniatyrsliper (den som Kung Gustaf Adolf fick). Det är möjligt att en sådan tillverkades i ett antal exemplar, bl a det som fanns i anslutning till gd arbetsrum på SJ och senare i Ängelholm. Man får väl hoppas att den finns kvar där.
I A-betonghistoriken visas också något av utvecklingen framöver. Ingenjören Stig Thim minns jag mycket väl. Han var A-betongs ledande konstruktör under 70- och 80-talen och svarade för många av deras nya anpassningar av sliprarna.
Några av de ursprungliga sliperstyperna (före 101:an) visas också i historiken. Tydligen har A-betong tillverkat också dessa.
Varför inte tyska K-befästningssliprar här i Sverige? Tja, frihandel var ju inte så självklar då. Möjligen skulle tyska sliprar ha kostat mycket med tull och allt. Och så hade SJ på den tiden en tydlig inriktning mot att utveckla och köpa svenskt material. Det var väl inte så mycket ban-, elektro-, signal- och maskinprylar som köptes utomlands???
I ett annat inlägg pekas på ett par km betongslipersspår på banan Nässjö - Oskarshamn. Jag har också ett svagt minne av det, men ingen aning om varför det byggdes. Troligen har man avsett att jämföra dess egenskaper och ekonomi på en bibana med motsvarande hos det konventionella spåret.
Sven B


Om ni klickar på den här länken så ser ni en fransk sliper:

http://www.stradal-ferroviaire.fr/wp-content/uploads/2013/07/traverse-bi-bloc-beton.png

Som synes är den väldigt lik 101:an. Att den är så pass lik som den är kan inte precis vara någon slump. Det är ganska uppenbart att franska betongslipers stod som förebild till den svenska 101:an.

Frihandel eller inte på 1950-talet. Det är riktigt att de gamla europeiska organisationerna EEC och EFTA inte hade kommit igång när 101:an utvecklades. Sånt kom när 101:an var så att säga färdigutvecklad. Men UIC fanns, och det var UIC som satte ut normerna som såväl Sverige som Frankrike, liksom andra europeiska länder med normalspår hade att rätta in sig i.

Men UIC har i de här frågorna egentligen mer varit intresserade av att slipers och rälsbefästningar fungerar tillfredställande för europeiskt normalspår där UIC:s hjulprofiler passar in. Samt att spåren då med detta blir lämpliga för internationell trafik. Att de olika länderna däremot kan ha helt egna lösningar har däremot inte ansetts som betydelsefullt så länge det fungerar och tillåter internationell trafik. Här kan det påpekas att det finns många länder i Europa som har egna lösningar på rälsbefästningar som de enbart håller sig med i det landet.

Än idag fungerar det på det viset inom UIC. Men sliperstyperna och befästningarna är ändå rätt standardiserade idag.

--
Никлас Быгдестам
Allmänt intresserad av järnvägar. Inriktar mig på Europa. Jag bor i Uppsala


Hela tråden:

 

powered by my little forum