Två röda (Signaler/säkerhet)

av Urban Johansson @, tisdag, februari 23, 2021, 09:52 (10 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

… och i SÄB (1:a utgåvan, Gällande från 1959-05-31) stod det …

18. Utfartssignal, som gäller endast för sidotågväg och som är placerad framför utfartsväxlarna, har sidotågvägsmärkt bakgrundsskärm. Märkningen är utförd med gul reflexbeläggning.

Bild 8 och 9 (dubbelrött)
Gäller för: tåg, växling, vut och småfordon. Betyder: "stopp"

Bild 10 och 11 (enkelrött)
Gäller för: tåg.
Betyder: "stopp".

Bild 12 o 13 (blinkande grönt)
Gäller för: "tåg"
Betyder: "kör varsamt" och "varsamhet"; nästa blocksignal visar "stopp"

Bild 14 o 15 (fast grön)
Gäller för: "tåg"
Betyder: "kör varsamt"; nästa blocksignal visar "kör"

… slut från SÄB …


Blinken med rött (nedre röda) - finns inte i signalbilden, men betydde att tbfh/föraren ska kontakta fjtkl.

Sedan hade TGOJ även sk "vägvisarsignaler" t ex vid Valskog så kunde föraren se att det låg mot Eskilstuna eller Västerås.

Någon som minns om man blinkade "spårvis" eller om bägge (alla 3) signalerna blinkade i takt?

Sedan ska man komma ihåg att på TGOJ så fanns det ingen signal vid stationsgränsen mot linjen, däremot fanns det en infartssignal vid stationsgränsen.


Som förare på TGOJ passerade man alltså
Utfartsignalen (Usi)
växlarna
såg baksidan på Infartsignalen (Isi)
efter c:a 2 km kom första blocksignalen (Blsi)
och 2-3 km före nästa station passerade man en förblocksignal (Fblsi)
c.a 5-700 meter innan 1:a växeln passerade man Infartsignalen.


Hela tråden:

 

powered by my little forum