Föregångare till hållställen (Arkiv/forskning/litteratur)

av Anders Olsson2, onsdag, februari 24, 2021, 09:38 (54 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Orsaken till de dubbla infarterna till Lund var växeln till Sydvästra industrispåret läs Åkerlund & Rausing. Källbynölla tillkom för just detta företags personal. Växeln eller sidospåret var under en period också egen trafikplats med namnet Lund Rausing.
Beträffande Ramlösa så var Ramlösa nedlagd. 1985 började Pågatågen stanna vid en ny plattform norr om gamla stationshuset, och då ville man ha namnet Ramlösa och inte Helsingborgs godsbangård på platsen. I samband med Landskrobbanans tillkomst flyttade Ramlösa en bit söderut igen.
En spännande resa kan man förhoppningsvis göra i december i år. (Ja jag vet att detta är ett historiskt forum). Sträckan Ängelholm-Åstorp-Teckomatorp får då Oågatågstrafik. Denna sträcka ursprungligen byggd av tre bolag. Trafikerad av två, övertagen av SJ och länge Västkustbanan. Mellan Åstorp och Teckomatorp fanns för 65 år sedan sju stationer. Sedan några år är hela sträckan Billesholms station. När tåget går från Åstorp stannar det i Billes holm, fortsätter och gör uppehåll vid Kågeröds hållställe, fortsätter till Svalövs hållställe ungefär 500 m norr om gamla stationen. Sedan fortsätter tåget men kan råka ut för tågmöte på det nyanlagda mötesspåret vid gamla stationen - fast detta tågmöte sker på ett spår på Billesholms station.


Hela tråden:

 

powered by my little forum