Föregångare till hållställen (Arkiv/forskning/litteratur)

av Göran Kannerby @, onsdag, februari 24, 2021, 12:51 (54 dagar sedan) @ Anders Olsson2

En spännande resa kan man förhoppningsvis göra i december i år. (Ja jag vet att detta är ett historiskt forum). Sträckan Ängelholm-Åstorp-Teckomatorp får då Oågatågstrafik. Denna sträcka ursprungligen byggd av tre bolag. Trafikerad av två, övertagen av SJ och länge Västkustbanan. Mellan Åstorp och Teckomatorp fanns för 65 år sedan sju stationer. Sedan några år är hela sträckan Billesholms station. När tåget går från Åstorp stannar det i Billes holm, fortsätter och gör uppehåll vid Kågeröds hållställe, fortsätter till Svalövs hållställe ungefär 500 m norr om gamla stationen. Sedan fortsätter tåget men kan råka ut för tågmöte på det nyanlagda mötesspåret vid gamla stationen - fast detta tågmöte sker på ett spår på Billesholms station.

Troligen blir det inte så utan tre driftplatser utan mellanliggande linje, Billesholm, Kågeröd och Svalöv.


Hela tråden:

 

powered by my little forum