Föregångare till hållställen (Arkiv/forskning/litteratur)

av Göran Kannerby @, torsdag, februari 25, 2021, 17:12 (53 dagar sedan) @ Jim Hansson

Det är inte en regel utan en systemegenskap som yttrar sig som att linjerna inte kan dela sig vid ett hållställe, därför blir det dubbla hållställen när hållstället ligger "utanför" grenpunkten som t ex Bergåsa gjorde förut och Tjustskolan.


Nu är ju förstås det här ett historiskt forum men det där är inte längre ett problem (det finns f.ö. idag linjer som delar sig på ett hållställe), det var rätt länge sedan de datasystemen gick i graven.
Däremot är den inget hållställe bara för den annonseras som något annat än vad driftplatsen heter (lika lite som t.ex. Stockholm syd var ett hållställe på driftplatsen Flemingsberg när den annonserades så). Man kan inte läsa en förklaring på det sättet baklänges. Ja, ett hållställe är "plats med särskilt namn inom en driftplats avsedd för av- och påstigning" men det betyder inte omvänt att alla platser där annonserat namn avviker från driftplatsens namn är hållställen. Med den tolkningen skulle ju dessutom en hel del driftplatsdelar vara hållställen då ju dessa ofta har ett annat namn än driftplatsen.


Fast egentligen är väl definitionen av hållställe ofullständig såtillvida att det borde framgå att en driftplatsdels namn inte kan utgöra hållställe?

Det är precis så som du skriver, Göran. När Säo blev JTF översattes ordet station med ordet driftplats vilket blir felaktigt då station och driftplats inte är samma sak i ett ställverksområde/"driftplatsområde".

Nja, att station blev driftplats var oproblematiskt där det inte var ställverksområde resp inte blev driftplatsdelar.

Däremot är det så att om man sedan låter ställverksområde bli driftplats och ingående stationer bli driftplatsdelar inser man lätt att förutsättningarna fullständigt förändrats. I synnerhet som regelverket i övrigt bara delvis anpassades till detta. Exempelvis går det bra att köra tåg mellan driftplatsdelar, men inte spärrfärd vilket däremot var krav om man skulle köra fordon på annat sätt än som tåg mellan stationer inom ställverksområde.


Hela tråden:

 

powered by my little forum