Smörtransport på östgötska smalspår (Järnväg allmänt)

av johanmmolin @, fredag, februari 26, 2021, 16:40 (56 dagar sedan)

Det finns en uppgift som rätt länge förbryllat mig, nämligen den att ångbåten TRAFIK varje söndag tog ombord stora mängder exportsmör för frakt från Östergötland över till smalspårsnätet på västgötasidan. Slutdestination ska ha varit England (närmare bestämt Manchester visade det sig vid närmare studier, i varje fall till omkring år 1900, därefter troligen till London).

Denna trafik ska ha pågått fram till omkring mitten av 1930-talet. Och lite fördomsfullt hade jag tagit för givet att dessa transporter skedde på MHJ.

I en jubileumsbok för Mjölkcentralen 1915 – 1945 nämns de olika anslutna mejeriernas produktion, bl a i Östergötland. Överlägset största smörproducenten ska mejeriet i Linköping (och möjligen Motala) ha varit, men en del smör kärnades även på mejeriet i Ödeshög.

Så slog det mig plötsligt, att FVÖJ ju hade en smörvagn, närmare bestämt G-vagnen 22 från 1889, som 1897 byggdes om specifikt till smörtransportvagn litt H22.

H22 var en relativt fotoskygg individ, men jag har hittat ett par bilder av henne (?). Den första ska vara från bangården i Vadstena i början av 1920-talet där den står tillsammans med andra vagnar, uppställd i regnet (för att inte säga översvämningen):

[image]
Vad den säger oss torde i varje fall vara att smöret inte enbart kom från Ödeshög. Överlägset största smörproducent i östgötatrakterna var mejeriet i Linköping. Inget annat mejeri tillverkade tillräckligt stora mängder för att mer än marginellt kunna bidra till trafiken.

Något senare, omkring 1930, togs denna fascinerande bild från Hästholmen, med s/s TRAFIK, och en galeas liggande "på redden" utanför hamnen.

[image]

Om man skärskådar denna bild lite noggrannare så dyker faktiskt smörtransportvagnen upp igen:

[image]

Här som nummer två i raden av smalspårsvagnar uppställda. Ursprungsbilden var kraftigt underexponerad; jag undrar om inte H22 fortfarande var vitmålad även om det syns (väldigt) dåligt här.
Som extra bonus ser vi hamnkaptenens sommaruniform ...

Ergo: Den sistnämnda bilden är tagen en sommarsöndag från Hästholmens hamn, enligt uppgift omkring 1930. Bilarna längst till vänster kan väl antyda att det stämmer; en lätt anakronism är möjligen styrhytten på skutan utanför hamnen. Bilden måste i varje fall vara tagen allra senast sommaren 1939; sedan revs hamnkontoret som skymtar längst till vänster i bild, och den nu nyligen i sin tur rivna silon byggdes.
Och smörtrafiken som gick denna väg fraktades tydligtvis från i varje fall Linköping (det fanns inga smörproducerande mejerier i övrigt längs huvudlinjen Linköping - Vadstena - Hästholmen, först i Ödeshög).

I varje fall enligt godstransportföreskrifterna från 1920 stipuleras att just exportsmör ska transporteras med isad vagn; annat smör är det mindre noga med.

Ska man då tro att smörvagnen kopplades in i persontåg till Hästholmen, och att på ovanstående bild smöret redan är lossat och ombordlastat på TRAFIK, så smörvagnen står som tomvagn bland vanliga G-vagnar?
Ska vi också tro att H22 ställdes av i slutet av 30-talet när denna transportväg försvann? Den var ju redan 50 år gammal då. H22 fanns inte med bland de vagnar som övertogs av SJ 1950.


Hela tråden:

 

powered by my little forum