Ombyggnad till Du2 - varför inte...> (Järnväg allmänt)

av Mattias Jansson @, fredag, februari 26, 2021, 20:31 (56 dagar sedan) @ Wk
Redigerad av Mattias Jansson, fredag, februari 26, 2021, 22:03

Som uppföljning till frågan om ombyggnaderna av Du till Du2, är det en detalj jag inte sett någon förklaring på: Hur kom det sig, att enbart Du 300 och uppåt kom ifråga för ombyggnad, medan Du lok med stålkorg med nummer 299 och nedåt så att säga 'ratades'?

Något exakt svar har jag inte, men om vi kikar på beståndet vid den aktuella tiden så ser vi några saker.

Om vi räknar bara stållok av SJ-typ (de 12 f d privatbaneloken hade enligt elloksboken en del tekniska avvikelser) så fanns det precis 200 st när ombyggnaderna till Du2 påbörjades. Av dessa var 13 st före detta trälok som fått stålkorgar åren 1948-61. (Vi talar alltså inte om de s k stålparenteserna nu, de hör inte hemma i det här sammanhanget.) Vi räknar bort två av dessa, nämligen Dg2 136 och Df 208 som var specialfall. Då får vi kvar 198 st stållok, huvudsakligen Du samt ett knappt trettiotal Dk.

Den ursprungliga ombyggnaden av Du2 pågick 1967-73 och omfattade knappt 150 lok. Sammanlagt byggdes 158 st om, men då hann några förolyckas tidigt (4 st bara hösten 1971 t ex) så man byggde om ett tiotal extra 1975-76.

De elva före detta träloken och de nio loken 291-299 var de 20 äldsta av de man hade, vilket kan ha varit den enkla förklaringen. Hur som helst hade man alltså vid den aktuella tiden fler stållok än det beräknade behovet som låg på runt 150 lok. Utan att veta exakt hur man resonerat konstaterar jag att man även utan loken under nr 300 hade något fler att ta av än man behövde.


Hela tråden:

 

powered by my little forum