Hammerdal / Strömsund (Järnväg allmänt)

av Pelle Björkman @, söndag, februari 28, 2021, 13:09 (52 dagar sedan) @ LasseE

Varför byggde man inte inlandsbanan Östersund - Hoting via Hammerdal och Strömsund. Omvägen via Hammerdal är inte så stor och terrängen är inte något problem. Vägen via Strömsund har två alternativ. Antingen på en ny bro över Faxälven vilket kanske skulle blivit dyrt eller via Ulriksfors med fortsättning från Strömsund direkt mot Österkälen. Man skulle kunnat nå de två "metropolerna" i regionen och bundit ihop dem utan tågbyte. Man hade sluppit bygga de två korta anslutningsbanorna som krävde speciella och helt säkert inte särskilt billiga trafiklösningar. Driftsmässigt måste det ha varit en avsevärd förenkling. Kanske restiden Östersund - Hoting skulle förlängts med några få minuter men för de som skulle till Hammerdal resp. Strömsund hade restiden förkortats. Det ironiska är ju att en del resandetåg ändå gick in t.o.r. Ulriksfors-Strömsund med backgång ena vägen.

Kort kan det sammanfattas med topografiska förhållanden.
Ströms vattudal var inte helt enkel att bygga en järnvägsbro över. Grundförhållandena var inte de bästa samma gällde för Hammerdal. Strömsund fick inte sin permanenta landsvägsbro förrän mitten på 1950-talet. Filmer från färjeepoken och brobygget finns på Youtube.


Hela tråden:

 

powered by my little forum