Olyckor, sjukvård, försäkringar, pension...? (Järnväg allmänt)

av Stefan Olsson @, måndag, mars 01, 2021, 09:42 (48 dagar sedan) @ Bobo L

Ämnet kan förresten bli hur stort som helst. Hur såg det ut med tex Olyckor, sjukvård, försäkringar, pension...? Vad hände med den som skadats i arbete, av fallande stenblock, sprängolyckor, förslitningsskador osv?

Svar: Inget skyddsnät fanns alls.

Vill nog nyansera "inget" något.

Efter att ha läst styrelseprotokoll från många smalspårspårsbanors första år kan man konstatera att man rätt snart kom att starta både sjuk-, hjälp- och pensionskassor. Vid svårare olyckor bistod man med både sjukhusvård och rent kontanta understöd, kanske inte motsvarande dagens men ändå. Man försökte att inte lämna folk i sticket.

En rolig detalj som jag sett på flera banor är att de böter som personalen fått betala under året för fylleri, avvikande från jobbet och annan ohörsamhet, tillföll sjuk- och hjälpkassorna.


Hela tråden:

 

powered by my little forum