Mössmärke, när användes det? (Järnväg allmänt)

av Göran Enqvist @, måndag, mars 01, 2021, 14:52 (48 dagar sedan) @ Jöran Johansson

Detta guldbroderade mössmärke för högre tjänstemän fastställdes under vårvintern 1921 samtidigt som att axelklaffar för sommaruniform skulle införas. Reviderade gradbeteckningar med ett nytt system av axelklaffar och ett nytt guldbroderat mössmärke för högre tjänstemän presenterades vid årsskiftet 1953-54 att succesivt införas med slutdatum att bytet skulle vara genomfört senast den 1/7 1956. Mössmärket bars av bokhållare, förste stationsskrivare, lokmästare, överbanmästare, stationsmästare klass 5, expeditionsföreståndare, förste bokhållare, förste telegrafist, stins klass 4a och 4b, underingenjör och underinspektor, arkitekt, baningenjör, byråingenjör, chef för statistiska kontoret, distriktssekreterare, förrådsintendent, förrådskontrollör, förste baningenjör, förste byråingenjör, förste kontrollör, förste maskiningenjör, förste revisor, förste sekreterare, förste trafikinspektör, intendent, kamrer, lantmätare, maskiningenjör, milkontrollör, sekreterare, signalingenjör, telegrafingenjör, trafikinspektör, ombudsman, överinspektör, överkontrollör, byråchef, distriktschef, överdirektör, souschef, överingenjör samt slutligen även av generaldirektören. I vissa fall av ovan beskrivna titlar är det dock troligt att vissa aldrig bar uniform då de hade inre tjänst och inte hade behov av uniform över huvud taget.

/Göran


Hela tråden:

 

powered by my little forum