Hinderpåle (Järnväg allmänt)

av Olof W @, måndag, mars 01, 2021, 18:58 (67 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Dessa var väl från början svart-vita. När fick de sin nuvarande färg ?

Från början var hinderpålarna blå och gula.

Citat från TEKNISK-EKONOMISK RESKRIFNING ÖFVER SVENSKA STATENS JERNYAGSBYGGNADER PA KONGL. MAJ:TS NÅDIGA BEFALLNING UTGIFVEN AF DESS STYRELSE ÖFVER STATENS JERNVÄGSBYGGNADER,
I. ALLMÄN ÖFVERSIGT JEMTE SÄRSKILD BESKRIFNING ÖFVER VESTRA STAMBANAN STOCKHOLM-GÖTEBORG
TRYCKT HOS A. L. NORMAN, 1872.

Fripålar tjena att utvisa, huru nära en vexelkorsning vagnar kunna ställas å det ena spåret, utan att hindra det andra spårets begagnande, och äro vanligen utsatta midt emellan de från korsningen utgående rälssträngarne på den punkt, der afståndet mellan dessa uppgår till sex fot. De få ej vara högre än 1,5 fot öfver marken och äro vanligen sex- eller åttkantiga samt avstrukna med blå och gul färg.

/Olof


Hela tråden:

 

powered by my little forum