Mössmärke, när användes det? (Järnväg allmänt)

av Göran Enqvist @, måndag, mars 01, 2021, 20:53 (50 dagar sedan) @ Ola Almquist

Om vi ska vara riktigt noga så är det inget nytt uniformsreglemente 1921 utan det är egentligen det beklädnadsreglemente som fastställdes den 30/12 1908 att gälla från och med den 1/1 1909. Självklart tog det tid innan de nya persedlarna och märkena nådde ut i hela organisationen. Det skrivs ofta om 1921-års beklädnadsreglemente/uniformsreglemente och det beror nog till största delen på att uniformsbestämmelserna i slutet av 1921 fick ett eget särtrycksnummer, 156a. Innan var de inarbetade i avlöningsbestämmelserna. De högre tjänstemännens uniformering och gradbeteckningar etc reglerades genom Kungliga brev. Något uniformsreglemente av år 1953 har aldrig funnits, däremot började som tidigare nämnts nya märken (de med vinklar) att införas under 1953 men det reglerades som tillägg till str 156a i cirkulärform. Det nya aningen större och plattare broderade mössmärket kom i slutet av 1954. Skrivelsen till Chefen för Kgl Kommunikationsdepartementet gick iväg i februari 1954 och fasställandet skedde i november samma år. Det uniformsreglementet i sin helhet som vinkelmössmärkena och det nya gulbroderade mössmärket kom att ingå i gällde från och med den 1/1 1957 och började som nämnts ersättas av ett nytt från och med januari 1970.

/Göran


Hela tråden:

 

powered by my little forum